מעולה!

ברוך הבא!

תבניות מסחר הם היבט בלתי נפרד מניתוח טכני של מניות. למעשה, כל תבנית משקפת דפוסי התנהגות בשווקים והיא עשויה לסייע לכם, במידה רבה, להבין את 'כיוון הרוח' בתנודות המחירים בהתבסס על ביצועי העבר. כדי להשתמש בתבניות באופן היעיל ביותר, אתם חייבים להכיר אותן. לשם כך, בנינו לכם מדריך עם 15 תבניות מסחר המורכב מגרפים והסברים עבור כל אחת מן התבניות.

מקובל להבחין בין שני סוגים עיקריים של תבניות טכניות:

תבניות טכניות היפוך מגמה -Reversal Patterns

תבניות טכניות מסיימות מגמה (שורית/דובית). מופיעות בסיום מגמה ואמורות לסמן ולאשר את סיום המגמה האחרונה ותחילתה של מגמה בכיוון ההפוך.

תבניות טכניות להמשך מגמה - Continuity Patterns

תבניות טכניות בכיוון המגמה הנוכחית (שורית/דובית). מופיעות בעיצומה של המגמה ואמורות לתמוך ולאשר את המשך המגמה.

אז בוא נצלול פנימה ונסקור אותן כעת.

תבניות טכניות היפוך מגמה -Reversal Patterns

1. ראש וכתפיים

ראש וכתפיים, כשמה כן היא, זו תבנית מסחר עם 'ראש באמצע' ועוד 2 'כתפיים' מצדדיה. סוחרים מסתכלים על דפוסי ראש וכתפיים כדי לנסות ולחזות היפוך שורי (חיובי) לדובי (שלילי). בדרך כלל, השיא הראשון והשלישי יהיו קטנים יותר מהשני, אבל כולם יחזרו אל אותה רמת תמיכה הידועה גם כ-'קו הצוואר'. ברגע שהכתף השנייה יורדת חזרה אל רמת התמיכה, סביר להניח שהיא צפויה לפרוץ למגמת שוק דובית (שלילית).

2. ראש וכתפיים הפוכים

ראש וכתפיים הפוכים היא תבנית המשמשת לחיזוי היפוך של מגמת ירידה. בדומה לתבנית 'הראש והכתפיים', תבנית זו קיבלה את שמה כיוון שיש לה "כתף" בצד אחד, אחר כך "ראש" ואז "הכתף השנייה".

3. פסגה כפולה

פסגה כפולה היא תבנית נוספת שסוחרים משתמשים בה כדי לנתח היפוכי מגמה. בדרך כלל, מחיר המניה יחווה שיא לפני חזרתו אל רמת התמיכה ('קו הצוואר'). לאחר מכן, הוא יטפס למעלה פעם נוספת לפני שיירד באופן קיצוני כנגד המגמה הרווחת.

4. תחתית כפולה

תבנית תחתית כפולה מעידה על תקופה של מכירה, מה שגורם למחיר המניה לרדת אל מתחת לרמת התמיכה ('קו הצוואר'). לאחר מכן, הוא יעלה לרמת התנגדות, שוב ירד אל מתחת לרמת התמיכה ואחר כך יתחיל תנועה למעלה שתבטא עליית מחירים. בגדול, תחתית כפולה היא תבנית היפוך שורי (חיובי) כי היא ממחישה את סופה של מגמת ירידה ומעבר למגמה של עלייה.

5. תחתית משולשת

תבנית התחתית המשולשת משמשת בניתוח טכני כדי לחזות היפוך בעקבות מגמת ירידה ארוכה. התחתית המשולשת מתרחשת כאשר נוצר במחיר המניה שלוש תנועות מטה מובהקות, באותה רמת מחיר או סביב אותה רמת מחירים, לפני שמגיע פריצה והיפוך של המגמה.

6. פסגה משולשת

7. תחתית מעוגלת

תחתית מעוגלת היא תבנית מסחר שנותנת לנו אינדיקציה ל-2 מגמות עוקבות: ירידה ואחר כך עלייה.
סוחרים ינסו לנצל את התבנית הזו ע"י קנייה באמצע הדרך, ממש בנקודת השפל ולנצל את המשך המגמה כשעליות ישברו את ההתנגדות.

8. כוס וידית

תבנית כוס וידית משמשת להצגת סנטימנט דובי (שלילי) לפני שהמגמה מתהפכת וממשיכה לתנועה שורית (חיובית). ה-'ספל' מזכירה את תבנית התחתית המעוגלת והידית מזכירה את תבנית ה"טריז" שתופיע בסעיף הבא.

לאחר העיגול התחתון, מחיר המניה ייכנס לתיקון זמני המכונה "ידית" מכיוון שחזרה זו מוגבלת בין שני קווים מקבילים בגרף המחיר שלה. בסופו של דבר, מחיר המניה צפוי להתהפך ולעבור למגמה שורית (חיובית)

9. טריזים

תבניות 'טריזים' נוצרות כאשר תנועות המחיר של המניה "נלכדות" בין קווי מגמה. אנו עושים הבחנה בין 2 תבניות טריזים: טריז עולה וטריז יורד. טריז עולה מיוצג בקו מגמה אשר נלכד בין קווי תמיכה והתנגדות הנמצאים בשיפוע עולה. במקרה כזה, קו התמיכה תלול יותר מקו ההתנגדות. דפוס זה בדרך כלל מאותת שמחיר המניה נכנס למגמת ירידה.

טריז יורד מיוצג בקו מגמה אשר "נלכד" בין קווי תמיכה והתנגדות הנמצאים בשיפוע יורד. במקרה כזה, קו ההתנגדות תלול יותר מקו התמיכה. דפוס זה בדרך כלל מאותת כי מחיר המניה נכנס למגמה חיובית.

תבניות טכניות להמשך מגמה - Continuity Patterns

10. דגל

מבחינים בדגלון לאחר תנועה במחיר המניה למעלה או למטה, אשר אחריה מגיע 'איחוד' שמזכיר לנו דגלון קטן. בתוך תבנית הדגלון, מתקיימות תנועות קצרות ותכופות יותר לפני שהמגמה תמשיך בכיוון אחד דומיננטי. דגלונים יכולים להיות שוריים (חיוביים) או דוביים (שליליים) והם יכולים לייצג דפוסים של המשך מגמה או היפוך. ככה זה נראה בפועל (מגמה חיובית ושלילית של דגלון):

11. דגלון

מבחינים בדגלון לאחר תנועה במחיר המניה למעלה או למטה, אשר אחריה מגיע 'איחוד' שמזכיר לנו דגלון קטן. בתוך תבנית הדגלון, מתקיימות תנועות קצרות ותכופות יותר לפני שהמגמה תמשיך בכיוון אחד דומיננטי. דגלונים יכולים להיות שוריים (חיוביים) או דוביים (שליליים) והם יכולים לייצג דפוסים של המשך מגמה או היפוך.

12. משולש עולה

המשולש העולה היא תבנית המשך המסמלת מגמת עלייה. הגבול העליון של המשולש הוא קו התנגדות ישר או בעל שיפוע קל. הגבול התחתון הוא קו התמיכה והוא בעל שיפוע עולה. במקרה כזה, סוחרים יכנסו לפוזיציית לונג (מגמת קנייה) בניסיון להרוויח מהעליות.

13. משולש יורד

משולש יורד, בניגוד למשולש עולה מעיד על מגמה של ירידה. הגבול התחתון של המשולש הוא קו תמיכה ישר או בעל שיפוע קל. קו הגבול העליון של המשולש הוא בעצם קו ההתנגדות. במקרה כזה, סוחרים יכנסו לפוזיציית שורט (מכירה בחסר) בניסיון להרוויח מהירידות.

14. משולש סימטרי

תבנית המשולש הסימטרי יכולה להיות שורית (חיובית) או דובית (שלילית) בהתאם להתרחשויות בשוק. בכל מקרה, זה בדרך כלל דפוס המשך מה שאומר שהשוק ימשיך באותו הכיוון לאחר שהדפוס נוצר. משולשים סימטריים נוצרים כאשר המחיר מתכנס עם סדרה של 'שיאים נמוכים' ו'שפל גבוה'. בדוגמה למטה, המגמה הכוללת היא דובית אבל המשולש הסימטרי מראה לנו כי הייתה גם תקופה של היפוכים חיוביים למעלה.

תבנית המשולש הסימטרי יכולה להיות שורית (חיובית) או דובית (שלילית) בהתאם להתרחשויות בשוק. בכל מקרה, זה בדרך כלל דפוס המשך מה שאומר שהשוק ימשיך באותו הכיוון לאחר שהדפוס נוצר. משולשים סימטריים נוצרים כאשר המחיר מתכנס עם סדרה של 'שיאים נמוכים' ו'שפל גבוה'. בדוגמה למטה, המגמה הכוללת היא דובית אבל המשולש הסימטרי מראה לנו כי הייתה גם תקופה של היפוכים חיוביים למעלה.

15. גאפ

תבנית 'גאפ' (או פער) מוגדרת כחלל או מרווח לא ממולא. בתרשים ניתוח טכני, הגאפ מייצג אזור שבו לא מתרחש מסחר. במגמת עלייה נוצר פער כאשר המחיר הגבוה ביותר של יום מסחר אחד נמוך מהמחיר הנמוך ביותר של יום המסחר שלאחר מכן. לעומת זאת, במגמת ירידה, פער מתרחש כאשר המחיר הנמוך ביותר של יום מסחר אחד גבוה מהמחיר הגבוה ביותר של יום המסחר שאחריו. עבור סוחרים, השפעת הגאפ נוגעת בעיקר לאלה שנמצאים בתוך עסקה או עבור כאלה שכבר נתנו פקודות בעבור עסקאות עתידיות. בפועל, הגאפ יכול לעזור לנו להחליט האם להישאר בעסקה או לצאת ממנה.

אזהרה:

זה נכון שהמדריך הזה מכיל כלים חשובים שיכולים לעזור לך להפוך לסוחר טוב יותר. אבל אם אתה באמת רוצה להצליח ולא להיות כמו 97% מהמשקיעים שמפסידים כסף, אז תדע לך שזה ממש לא מספיק..

המדריך שקיבלת כאן יכול לסייע לך בצד הטכני של המסחר. אבל מה שאף אחד לא יספר לך, זה שהצד הטכני אחראי רק על 20% מההצלחה שלך.

ה-80% הנותרים? זה הצד המנטלי.

עד היום – הדרך היחידה להפוך לסוחר 'קר רוח' שיודע לקבל החלטות תחת לחץ ובלי לערב רגשות הייתה לשרוף סכומים של עשרות אלפי דולרים. ממש ללמוד על הבשר מה שנקרא.

אבל עכשיו? זה ממש לא חייב להיות ככה…

למעשה, הדרך החכמה לעשות את זה היא "להתגלח על הכיס" של גוף פיננסי גדול ומוכר שלא רק מלמד אותך להיות סוחר רווחי אלא אפילו מאפשר לך לסחור על ההון שלו – בלי לסכן את הכסף שלך.

אז אם אתה חכם – אתה בטוח מבין שפשוט אסור לך לסחור על הכסף של עצמך.

למזלך - זה בדיוק מה שאנחנו עושים
וגם בנינו בשבילך תוכנית בלעדית לזה:

הכשרת ה-נו ריסק (No Risk) למסחר מקצועי במניות.

במסגרת ההכשרה, כל תלמיד, ללא יוצא מן הכלל, מקבל תיק מסחר עם עד 100 אלף דולר כוח קנייה למסחר בשוק המניות. זה מאפשר לו לנטרל את הגורם הפסיכולוגי לחלוטין ועוזר לו להכפיל, לשלש ואפילו לרבע את סיכויי ההצלחה שלו במסחר.

בנוסף לזה, אנחנו מתחלקים איתו ברווחים שווה בשווה וסופגים 100% מההפסדים במידה שיהיו כאלה.

כל זה בנוסף למעטפת מלאה של ליווי צמוד ממומחי מסחר מוסמכים וגישה לטכנולוגיות מתקדמות שעוזרות לשפר את אחוזי ההצלחה שלך ומגינות עליך מהפסדים בכל עסקה.

אבל חשוב לנו להדגיש!

אז כדי לבדוק האם אתה מתאים לתוכנית הכשרה ולקבל הזדמנות לסחור על הכסף שלנו, כל מה שאתה צריך לעשות עכשיו הם 2 צעדים פשוטים:

הצעד הראשון: לצפות בהדרכה המיוחדת שחושפת את אסטרטגיית המסחר שאחראית על 80% מהרווחים שלנו בשוק ההון

בהדרכה הזו אתה תלמד:

הצעד השני: למלא שאלון קצר שיבדוק את התאמתך לתוכנית ההכשרה שלנו.

אז אם אתה רוצה להצטרף ל-3% מהסוחרים שכן מרוויחים בשוק ההון, גם כשהוא יורד וגם כשהוא עולה ובלי לסכן את הכסף שלך, כל מה שנותר לך לעשות זה ללחוץ על הכפתור למטה ולצפות עכשיו בהדרכה ולמלא את שאלון ההתאמה.
**אין במדריך זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לביצוע השקעה בנכס כזה או אחר וכל מידע על ביצועי העבר אינו מעיד על ביצועים דומים בעתיד. השימוש במדריך זה הוא באחריותך בלבד ואנו מדגישים את החשיבות בפנייה לאיש מקצוע כדי ללמוד לנהל את השקעותיך באופן שקול ומושכל.

התכנים המופיעים באתר והתכנים המועברים על ידי Big Shot אינם מהווים ייעוץ השקעות, טעון רישוי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תנה”ש 1995 (“החוק”). תכנית חדר המסחר מועברת על ידי בית ההשקעות גולד ניהול פיננסי בע”מ (להלן: “גולד”) שהינה חברה המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך עם רישיון למתן שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים מכוח החוק בשיתוף פעולה עם Big Shot. בטרם יוכלו הלקוחות לקבל ייעוץ בחדר המסחר יהיה עליהם למלא טפסי אפיון והסכם ייעוץ כמתבקש בחוק . בכל אופן, התכנים המועברים על ידי החברה ו/או 'גולד' אינם מתייחסים לפרמטרים של לקוחות מסוימים ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפני קבלת החלטה כלשהי. הלימודים וההתנסויות במסחר בשוק ההון עשויים להיות מסוכנים ולא מתאימים לכל אחד. Big Shot, במישרין או בעקיפין , עושה את מירב המאמצים בכדי להכשיר את לקוחותיה להיות סוחרים מוצלחים ורווחיים בשוק ההון. יחד עם זאת, היא לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתכנית ההכשרה באופן מלא או חלקי, ככל שייגרם. אין בשימוש בתכנית ההכשרה כערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתכנית ההכשרה באופן מלא או חלקי, חל איסור על התלמידים להשתמש בפלטפורמת קהילת הסוחרים בכדי להעביר תכנים שעשויים לעלות כדי ייעוץ השקעות. במקרה שבו תלמיד מסוים יעשה כן, Big Shot שומרת לעצמה את הזכות לאסור על אותו תלמיד מלעשות שימוש בפלטפורמת קהילת הסוחרים לאלתר. אין להעביר רכיב כלשהו מרכיבי תכנית ההכשרה לצד ג’ כלשהו ללא קבלת אישור מ- Big Shot מראש ובכתב. מוצא לקרוא בעיון את הסכם ההתקשרות לפני שימוש בתכנית ההכשרה.
Privacy Policy