מחשבון ריבית דריבית

מהו הסכום הראשון שהופקד? מהו הסכום שיופקד בכל חודש הריבית הממוצעת שתרוויח בשנה מספר השנים שבהן תפקיד כסף בצורה חודשית
סה"כ הסכום שהופקד
רווח נטו
סכום חיסכון עתידי